Stichting Wegelaergroep

De stichting Wegelaergroep is de ondersteunende stichting van de Vereniging Scouting Wegelaergroep. De stichting stelt zich tot doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging Scouting Wegelaergroep, -scouting voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking-, de financiƫle en materiƫle belangen van de groepsvereniging te behartigen en voorts al hetgeen met de een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel Haaglanden dossiernummer 41149761 (RSIN 804628312)

Het bankrekeningnummer van de stichting: NL79INGB0005323898

Contactgegevens Secretariaat:

Postbus 85455
2508 CD DEN HAAG
secretaris@stichtingwegelaergroep.nl