Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 personen, de voorzitter, secretaris en penningmeester. Op dit ogenblik zijn de bestuursfuncties als volgt ingedeeld:

Voorzitter: P. Kloosterboer
Secretaris: J. Hamers
Penningmeester: J.C. Hoek

Statutair bestaat de mogelijkheid om het bestuur tot maximaal 7 personen uit te breiden.

De stichting Wegelaergroep is een vrijwilligersorganisatie. Zij keert geen vergoeding uit aan haar bestuursleden of ander vrijwilligers die voor de stichting actief zijn.

Contactgegevens Secretariaat:

Postbus 85455
2508 CD DEN HAAG
secretaris@stichtingwegelaergroep.nl